Dichter 
Ondertitel Een en ander over kennismakingsmethodieken
Inhoud Mikt vooral op kadervormingsactiviteiten. Maar is ook bedoeld voor de vorming van begeleiders. Het eerste deel bevat algemene beschouwingen over het gebruik van methodieken. Het tweede deel behandelt enkel kennismakingsmethodieken. Hierin worden een 30-tal gedetailleerde werkvormen aangeboden.
Auteur Luc Van Elsacker
Verschijningsdatum geen opgave
Tags kennismaking, vorming
Locaties Gent
Type spel