Van duisternis naar licht 
Inhoud Zich het Passieverhaal herinneren De structuur van het verhaal in tijd en ruimte ontdekken De verschillende deelnemers en hun rol leren kennen
Verschijningsdatum geen opgave
Tags Pasen
Locaties Gent
Type spel