Gespreksspel 
Inhoud Kinderen de kans geven om hun kwetsbare innerlijk met hun lijdens- en vreugdeservaringen en andere gevoelens te uiten. Respect en waardering krijgen voor de kwetsbare mens. De taboesfeer rond lijden en rond gevoelens in het algemeen doorbreken. Doorheen het aanwezig zijn bij elkaar Jezus' nabijheid voor de kwetsbare mens leren ervaren. Deze ervaringen in het eigen leven herkennen in bijbelverhalen. Als christen opgeroepen worden om de kwetsbare mens nabij te zijn.
Auteur Huub Oosterhuis
Verschijningsdatum geen opgave
Tags kwetsbaarheid, lijden
Locaties Gent
Type spel
Minimum leeftijd 12
Minimum deelnemers 3
Maximum deelnemers 12
Duur 90
Maximum duur 120