De Kater komt later 
Inhoud De basisdoelstelling is het bevorderen van een gezonde levenswijze. Dit gebeurt door: -sensibiliseren: voor de problematiek van alchohol en andere drugs, het bespreekbaar maken - informatieoverdracht: vermeerderen van kennis over drugs en verruimen tot de legale middelen als alchohol, tabak en geneesmiddelen - attitude, vorming: het verwoorden en bevragen van de eigen houding - gedragsbepaling: aanreiken van gedragsalternatieven, stimuleren van preventie
Auteur IJD Gent
Verschijningsdatum geen opgave
Locaties Gent
Type spel
Minimum leeftijd 14
Minimum deelnemers 2
Maximum deelnemers 10
Duur 60
Maximum duur 90