Met Petrus op weg 
Inhoud In dit ladderspel volgen we de weg, die de apostel Simon-Petrus doormaakte : Het eerste deel -kriskras - laat ons Petrus volgen vanaf het ogenblik dat Jezus hem roept tot aan de verrijzenis, waar Jezus hem vraagt : ┬┤Petrus, houdt ge van mij?┬┤. In het tweede deel - vooruit! - vinden we Petrus terug in Jeruzalem op Pinksterdag, samen met de andere apostelen. We volgen hem tot in Rome.
Auteur Mark Kemseke
Uitgeverij Castrum/avimo
Verschijningsdatum geen opgave
Tags apostelen, bijbelfiguren, bordspel, geloof
Locaties Mechelen, Gent
Type spel